پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاسخ ایران به قطعنامه سازمان ملل

ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور را بی اساس خوانده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه آن را استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل دانست. مجمع عمومی، دیروز در قطعنامه هایی که اجرای آنها الزام آور نیست به وضعیت حقوق بشر در ایران، سوریه و کره شمالی اعتراض کرد. مجید خیام دار گزارش می دهد.