پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با احمد شیرزاد، نماینده پیشین مجلس ایران

احمد شیرزاد، نماینده پیشین مجلس ایران و از منتقدان برنامه هسته‌ای ایران، در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی فارسی از حق خود برای انتقاد از برنامه هسته‌ای دفاع کرد و گفت سوال‌هایی که مطرح می‌کند در ذهن مردم هم وجود دارد.