روزنامه 'روزان' توقیف شد

حق نشر عکس

قوه قضاییه ایران روزنامه اصلاح طلب روزان را توقیف کرد.

خبرگزاری ایرنا، سه شنبه دوم دی (۲۳ دسامبر) خبر داد که حکم توقیف روزان، شامگاه روز قبل به دفتر این روزنامه ارسال شده است. ایرنا افزوده که در این حکم، به مطلب و شماره ای از روزنامه که به توقیف آن انجامیده، اشاره نشده است.

شمسی پورمحمدی، مدیرمسئول روزان، گفته است که حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی، در صحبتی تلفنی با وی گفته که وزارت ارشاد با توقیف روزنامه موافق نبوده است. وی افزوده که احتمالا توقیف این روزنامه، مربوط به برخی مطالب روزان در روز شنبه ۲۹ آذرماه بوده است.

اگرچه خانم پورمحمدی توضیح بیشتری نداده که کدام یک از مطالب شماره ۲۹ آذر ممکن است منجر به واکنش دادستانی شده باشد، اما در صفحه یک این شماره، به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری، عکس بزرگی از او به چاپ رسیده بود.

در شماره ۲۹ آذر، همچنین مجموعه مطالبی در بزرگداشت این مرجع تقلید منتقد حکومت ایران به انتشار رسیده بود.

یکی از گزارش های این شماره، در مورد فردی است که به "شنود" اظهارات محمد خاتمی و دادن آن به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران متهم شده است.

توقیف روزنامه روزان، پس از ۱۹ سال انتشار در استان خوزستان و ۵ سال انتشار در سرتاسر ایران صورت گرفته است.