پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهار سال حصر، و اتهام های ناروشن؛ موسوی: برانداز کسی است که فسادهای کلان راه انداخته است

در ایران، در آستانه ۹ دی، و پنج سال پس از اعتراض ها به انتخابات جنجال برانگیز ایران، صحبت های تازه ای از میرحسین موسوی، یکی از رهبران معترضان منتشر شده است. آقای موسوی گفته برانداز نیست و برانداز را کسی دانسته که فسادهای کلان در ایران راه انداخته است. هم زمان، خانواده مهدی کروبی، دیگر رهبر معترضان، هم بیانیه صادر کرده اند. آنها گفته اند هفده ماه از دولت حسن روحانی گذشته و نه تنها دولت به داد آنها نرسیده که روی زخم شان هم نمک می پاشد. همه این ها در حالی است که بسیاری از ناظران سیاسی، حصر خانگی رهبران جنبش سبز را یک بازی دو سر باخت برای حکومت ایران می دانند. ادامه حصر این رهبران که سن و سالی ازشان گذشته و وضعیت سلامتی شان چندان مساعد نیست، اعتراض دوست و دشمن را به همراه دارد و آزادی یا محاکمه شان، هم زخم سال ۸۸ را باز می کند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.