پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا آمریکا افراد و شرکتهای ایرانی جدیدی را به فهرست تحریمهایش افزوده؟

وزارت دارایی آمریکا نام شش فرد و سه شرکت ایرانی را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. این عده به دلیل نقض تحریمهای جاری علیه ایران در فهرست سیاه وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته اند. در بین این عده نام یک شرکت تجاری در دوبی، یک شرکت فعال در زمینه نرم افزار و یک صرافی دیده می شود.

قدرتهای جهانی مذاکره کننده با ایران توافق کرده اند که در جریان مذاکراتشان، تحریم تازه ای علیه ایران وضع نشود. آمریکا گفته به تنبیه کسانی که تحریمهای قبلی را زیر پا می گذارند، ادامه می دهد.

وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرده، نوشته که تحریم این 9 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی، نشانه تعهد آمریکا به تحکیم تحریم های فعلی علیه ایران است، در زمانی که گروه 5+1 و ایران همچنان دنبال راه حلی فراگیر برای پایان بحران برنامه هسته ای ایران می گردند.

آیا اقدام جدید آمریکا چشم‌انداز مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی را تیره نمی‌کند؟

ناصر مدنی در گفتگویی که می شنوید، این پرسش را با مهرداد عمادی، تحلیلگر مسایل اقتصادی در میان گذاشت.

این مصاحبه در برنامه چشم انداز بامدادی روز دهم دیماه از رادیوی فارسی بی بی سی پخش شد.

برای شنیدن سایر برنامه های رادیویی ما به صفحه ویژه رادیو مراجعه کنید.