پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا اصلاح طلبان در ایران دوباره می توانند فعالیت حزبی کنند؟

در ایران، چند روزی است رسانه های اصولگرا از تلاش های اصلاح طلبان برای بازگشت به صحنه سیاست خبر می دهند. وزارت کشور ایران هم تایید کرده است که در خواستی برای صدور مجوز یک حزب جدید به نام «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» ثبت شده است و قرار است هفته آینده درباره آن تصمیم گیری شود. بعضی از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان هم، در رسانه های ایران، چنین تلاش هایی را تایید کرده اند، گرچه تاکنون اظهار نظری رسمی در این مورد منتشر نشده است. انتخابات سال ۸۸ ، و درگیری های بعد از آن ،عملا اصلاح طلبان را از به حاشیه راند. آیا حالا، با آمدن دولت جدید و البته انتخابات پیش روی مجلس ایران، امیدی برای بازگشت این گروه به صحنه سیاست ایران هست؟

علی قدیمی گزارش می دهد.