پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا مخالفان فرصت اجرای آرمانهای اقتصادی را به آقای روحانی می دهند؟

سه دهه است اقتصاد به سیاست ایران یارانه می دهد، بگذارید یک دهه برعکس کار کنیم. آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست و کشور با انزوا نمی تواند رشد مستمر داشته باشد. اینها را نه یک کارشناس مخالف دولت که رییس جمهوری ایران گفته است. سخنرانی حسن روحانی در همایش اقتصاد ایران سخنرانی کم نظیری در بیش از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران است. حکومتی که اساش را بر ایدیولوژی گذاشته است. حالا رییس جمهوریش می خواهد منطق و منافع ملی را جایگزین ایدیولوژی کند. چقدر در این کار موفق خواهد شد؟ آیا مخالفان فرصت اجرای آرمانهای افتصادی را به آقای رئحانی می دهند؟ امیر پایور نگاهی می کند به آنچه آقای روحانی در این سخنرانی گفته است.