گزارش سازمان بهزیستی از اعتیاد کودکان خیابانی در ایران

حق نشر عکس KHOUZNEWS

همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که "حدود ۷ درصد از کودکان خیابانی سازماندهی شده، سابقه مصرف مواد مخدر را داشته‌اند". او گفت که بهزیستی پس از مشخص شدن اعتیاد کودکان زمینه ترک آنان را فراهم می‌کند.

آقای هاشمی امروز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس آمارهای جمع آوری شده در حال حاضر ۶۸ درصد کودکان خیابانی در ایران با یکی از والدین خود زندگی می کنند و به همین دلیل این کودکان در معرض انواع آسیب ها قرار دارند.

او گفت: "بنابراین طرح آموزشی و حمایتی کودک و خانواده در راستای کاهش آسیب های این کودکان به زودی در ۱۸ استان اجرایی می شود."

به گفته رئیس سازمان بهزیستی ایران، در این طرح قرار است زمینه آموزش و توانمندسازی کودک و همچنین خانواده وی از سوی کارشناسان بهزیستی فراهم شود و با اشتغال والدین یا والد، کودک دیگر مجبور نباشد برای امرار معاش به خیابان برود.

همچنین براساس این طرح قرار است کودکان خیابانی پس از جمع آوری به مراکز بهزیستی انتقال یابند و پس از انجام آزمایش های پزشکی، به مراکز مختلف نگهداری فرستاده شوند.

آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی در ایران وجود ندارد.

روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهریورماه امسال گفت که ۴۰ درصد کودکان خیابانی در ایران اتباع این کشور نیستند. وی افزود: "کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ ساله ۴۵ درصد کل کودکان خیابانی را شامل می شوند، ۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده اند و ۲۴ درصد از آنها اصلا به مدرسه نرفته اند."