پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد نمایندگان کنگره آمریکا از مخالفت اوباما با تحریم جدید علیه ایران

در حالیکه چشمها به ژنو دوخته شده که دور تازه مذاکرات ایران و قدرتهای جهان چه پیشرفتی خواهد داشت، گوشها در واشنگتن بزنگ است که جدال لفظی بین رییس جمهوری آمریکا و بعضی نمایدگان کنگره به کجا کشیده می شود. باراک اوباما روز جمعه دوباره تاکید کرد که اگر کنگره طرح افزایش تحریمها علیه تهران را تصویب کند، آن را وتو خواهد کرد. اما اینبرا با لحنی بسیار جدی تر و بُراتر. به نظر یکی از دلایل آن نشست روز پنجشنبه او با یعضی نمایندگان دموکرات بوده که خواهان تصویب چنین طرحی هستند. گفته شده فضای آن جلسه به شدت تند بوده. بیشتر دراینباره صحبت میکنیم. اول، بهرنگ تاج‌دین گزارش می دهد.