پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان یک دور دیگر از مذاکرات هسته ای؛آیا لبخندهای سیاسی، نشانه کم شدن عمق اختلاف ها است؟

دور دیگری ازمذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در ژنو به پایان رسید، اما دریغ از یک خط خبر که از این گفتگوها بیرون آمده باشد. خبرنگار ما امیرپایو در محل مذاکرات می گوید، دوطرف به دنبال نوعی توافق بودند که بتوانند بگویند دست خالی برنگشته اند، اما درنهایت هیچ نوع پیشرفتی گزارش نشده گرچه هر دو طرف کماکان خوشبین هستند. درحالیکه وزرای خارجه ایران وآمریکا به هم لبخند می زنند وگاهی هم در خیابان هم قدم می زنند، اما در نهایت ظاهرا پشت درهای بسته، اختلافها هنوز آنقدر هست که لبخندها را می خشکاند. وزیران، معاونان وزیران وکارشناسان در این جلسات چه می گویند که تمامی ندارد و آیا اینکه رییس جمهوری آمریکا درست به اندازه ایران نگران وضع تحریمهای بیشتر است ، امید به توافق را بیشتر می کند.