پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض ۱۶۷ روزنامه‌نگار ایرانی به توقیف روزنامه‌ها

۱۶۷ روزنامه‌نگار ایرانی، در داخل و خارج ایران، در اعتراض به توقیف رسانه‌ها بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند.

در این بیانیه از جمله به توقیف اخیر روزنامه‌های «مردم امروز» و «روزان» اشاره شده است.

روزنامه‌نگاران امضاکننده این بیانیه خواهان برقراری فضایی شده‌اند که در آن «رسانه‌ها با اطمینان به کار خود ادامه دهند.

آنها همچنین از مقام‌های ایران خواسته‌اند که شور و نشاط به تحریریه مطبوعات بازگردد و رسانه‌ها بتوانند کارکردهای حرفه‌ای خود را در انتقال خبرها و اطلاعات و افکار به جامعه تحقق بخشند.

پناه فرهادبهمن در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی روز پنجم بهمن ۱۳۹۳ پخش شد.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.