پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهاد کارشناسان در کنفرانسی در لندن: غرب بجای منزوی کردن ایران، ارتباطش را با تهران تقویت کند

غرب باید بجای منزوی کردن بیشتر ایران، ارتباطهایش را با تهران تقویت کند. این پیام بیشتر سخنرانان بود در کنفرانسی که امروز در لندن به بحث درباره آینده روابط ایران و غرب و مشکل برنامه هسته ای ایران اختصاص داشت - کنفرانسی به همت سازمان مجمع جهانی دیپلوماتیک. کسری ناجی هم آنجا بود.