پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مذاکرات هسته ای ایران و اروپا در استانبول

هیات مذاکره کننده ایران پنجشنبه در استانبول با مذاکره کنندگان بریتانیا،آلمان و فرانسه دیدار کرد. هدف از این مذاکرات که بدون اعلام نتیجه خاصی پایان یافت، سرعت دادن به گفت و گوهای هسته ای عنوان شده است. خشایار جنیدی گزارش می دهد.