پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلودگی، زنگ تعطیلی مدارس خوزستان را به صدا درآورد

در ایران، میزان ریزگردها در هوای استان خوزستان قدری کاهش پیدا کرده اما شیفت صبح مدارس در همه شهرهای استان تعطیل بود. رییس مرکز مدیریت حوادث خوزستان گفته در ماه های اخیر بیماریهای تنفسی و مشکلات ناشی از آن افزایش داشته. معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست می گوید جلسه ویژه ای درباره دلایل افزایش آلودگی هوا در استان خوزستان برگزار و تدابیری اتخاذ شده است. سعیده هاشمی گزارش می دهد: