پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش رئیس جمهوری ایران به منتقدان مذاکرات هسته ای

عبور از یک خط قرمز کمرنگ با پای پیاده همچنان وبال گردن وزیر خارجه ایران است. اگر محمدجواد ظریف می دانست هواخوری با همتای آمریکاییش اینقدر دردسر ساز خواهد شد، شاید عطایش را به لقایش می بخشید و در هتل می ماند. این یکی از مسائلی است که دوباره پای او را به مجلس کشانده است. و احتمالا همین هم در فکر حسن روحانی بود وقتی از منتقدان بشدت انتقاد کرد. رییس جمهوری آنها را متهم کرد که به خاطر منافع حزبی و جناحی به منافع کشور ضربه می زنند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.