پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لاریجانی، اوباما و 'خواسته های نامربوط'

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، می‌گوید که آمریکا با سیاستهای غلطش در مذاکرات هسته‌ای، مسئول شکست احتمالی این گفتگوهاست. علی لاریجانی گفته آمریکایی ها بدنبال تسلیم ایران هستند. محمد امینی گزارش می دهد.