پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اصلاحیه مجلس ایران برای راضی کردن شورای نگهبان

آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاههای اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی باید مالیات بدهند اما مشروط به اجازه رهبر ایران. این نتیجه اصلاح طرحی است که نمایندگان مجلس برای گرفتن مالیات از نهادهای مورد اشاره داشتند. با کاهش شدید قیمت نفت، دولت تصمیم گرفته برای تامین بودجه سال آینده درآمد مالیاتی اش را ۲۲ درصد افزایش دهد. امیر پایور نگاهی انداخته به وضعیت مالیات در بودجه سال ۹۴