اعتراض صنفی ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا ساوه وارد سومین روز شد

حق نشر عکس ilna

بیش از ۱۰۰۰ کارگر کارخانه لوله و نورد صفا در ساوه برای سومین روز به اعتراض خود ادامه دادند و تولید کارخانه نیز از دومین روز این اعتراض صنفی متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در ادامه این اعتراض حدود ۲۶ راننده کامیون که از بندرعباس برای کارخانه لوله و نورد صفا مواد اولیه آورده بودند، مقابل در ورودی کارخانه تجمع کردند. این رانندگان نیز همانند کارگران به عدم پرداخت به موقع دستمزدشان اعتراض دارند.

یکی از کارگران به ایلنا گفته که یکی از مدیران میانی کارخانه روز گذشته در جمع کارگران حاضر شد و گفت که اگر کارگری از شرایط کارخانه ناراضی است، خود را برای تسویه حساب معرفی کند: "یعنی بعد از آنکه کارگران تا این حد با کارفرما مدارا کردند، جواب آخرشان اخراج است."

شورای تامین ساوه ماه گذشته تصویب کرده بود در روزهای ۲۱ دی، ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

این مصوبه روز ۲۰ دی ماه و پس از تجمع کارگران در محوطه کارخانه در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه به امضای کارفرما و اعضای شورای تامین رسید.

شورای تامین در عین حال تصویب کرده بود که بیش از ۱۶ ماه حق بیمه عقب افتاده کارگران قبل از روز ۲۶ دی پرداخت شود.

کارفرما قسط اول مطالبات معوقه را با یک روز تاخیر پرداخت کرد، اما تاکنون بیمه عقب افتاده کارگران را پرداخت نکرده است.

به گفته کارگران، با گذشت سه روز از موعد پرداخت قسط دوم، کارفرما این مبلغ را به کارگران نپرداخته و کارگران در اعتراض به خلف وعده او تولید را متوقف کرده‌اند.

کارخانه لوله و نورد صفا در نزدیکی بزرگراه ساوه-تهران قرار گرفته است.