پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رادیو و تلویزیون چطور به دست انقلابیون افتاد؟

رادیو و تلویزیون ملی ایران، از آخرین سنگرهایی بود که توسط انقلابیون فتح شد. روز ۲۲ بهمن، همان زمان با فتوای آیت‌الله ‌طالقانی مبنی بر حضور اعتصابیون این سازمان در کنار مردم انقلابی، گروه‌های مسلح حامی‌ مردم آمادگی خود را برای تصرف این سازمان اعلام کردند.

چنین بود که کارمندان اعتصابی رادیو و تلویزیون ملی ایران پس از هفته ها، اعتصاب شکستند و به سر کار بازگشتند.

رادیو ایران، چند روزی بود که در غیاب همکارانش، پخش برنامه‌های عادی خود را متوقف کرده بود و مارش عزا پخش می کرد.

در روز ۲۲ بهمن اما، تلویزیون و به ویژه رادیو، به محلی تبدیل شد برای رساندنیام رهبران انقلاب به مردم و تلاش برای سامان دادن قوا.

رادیو و تلویزیون، در آن نخستین روز حکومت تازه، بدون حضور مدیران سابقش از یک طرف، و در بلاتکلیفی شرایط انقلاب زده از طرف دیگر،گاه چنان هرج و مرج بود که تکلیف بسیاری چیزها روشن نبود.

گرچه بسیاری از برنامه‌های آن روز رادیو و تلویزیون، توسط خود سازمان و با توجه به شرایط، اصلا ضبط نشده اما با مراجعه به آرشیوهای شخصی می توان صداهای نابی از برنامه‌ها و وقایع آن روز به دست آورد.

علی همدانی در گزارشی که در بامداد چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ (۱۱ فوریه ۲۰۱۵) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده، سراغ همین آرشیوها رفته.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحۀ رادیو مراجعه کنید.