پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش سطل خاک در خوزستان

این ویدئو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی از شهر رامشیر در استان خوزستان فرستاده است. او با ریختن سطل خاک بر روی سرش، دیگران در خوزستان و شهرهای دیگر به چالش سطل خاک دعوت کرده است تا شرکت‌کنندگان برای چند لحظه از هوایی که مردم خوزستان تنفس می‌کنند با خبر شوند.