پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت ورود نیروهای مسلح ایران به دسته بندی های سیاسی در انتخابات

کمتر از ۲۴ ساعت بعد از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران بر ممنوعیت ورود نظامیان در سیاست تاکید کرد، یکی از عالی ترین مقامهای سپاه از محدوده فعالیت های سیاسی سپاه سخن گفت و تاکید کرد که سپاه خود را برای مقابله با هر تهدیدی علیه انقلاب موظف می داند. مجمع تشخیص مصلحت نه تنها ورود سپاه به سیاست بلکه ورود ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج هم به سیاست را هم ممنوع اعلام کرد. ولی مسعود جزایری از فرماندهان سپاه می گوید که حراست و پاسداری از انقلاب اسلامی و ارزش های آن کار سپاه است و در این راه حسب فرامین، قوانین و مقررات جاری با هر مانعی مقابله خواهد کرد. چرا یکبار دیگر این بحث مطرح شده و چطور بیشترین واکنش را سپاه نشان داده؟ مجید خیام دار گزارش می دهد.