پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقام محیط زیست ایران: نیمی از دشت های کشور خشک شده

روزی نیست که مقامهای ایرانی و کارشناسان درباره وضعیت محیط زیست هشدار ندهند. از بحرانی که دریاچه ها و رودخانه های کشور را فرا گرفته تا آمار تکاندهنده مقدار ذخایر آب و آخرین مورد آن: خشکسالی دشتها. یکی از مدیران سازمان محیط زیست گفته نیمی از ۶۰۰ دشت کشور خشک شده و زمین ها بیشتر بیابانی خواهد شد. او پیشنهاد داده مردم در بعضی مناطق از تولید دام به کشت محصولاتی که به آب زیادی نیاز ندارند، روی بیاورند. فرانک عمیدی نگاهی کرده است به آمار و ارقام.