پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض گروهی از سهامداران بورس تهران به کاهش شاخص سهام

گروهی از سهامداران بورس تهران با تجمع جلوی ساختمان بورس به کاهش شاخص سهام اعتراض کردند. معترضان که تعدادشان بین ۵۰ تا ۷۰ نفر بود می‌گویند قیمت بعضی سهم‌ها در بازار بورس تهران دستکاری می‌شود. ارزش شاخص کل بورس تهران در یک ماه اخیر ۱۰ درصد کم شده و گروهی از سهامداران خرد از این نوسان‌ها ضرر کرده‌اند. امیر پایور در مورد وضعیت بورس تهران گزارشی تهیه کرده است.