پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کربلای چهار؛ 'عملیاتی که لو رفته بود'

انتشار خبر بازگشت بقایای اجساد ۱۷۵ غواص ایرانی که در جریان عملیات کربلای چهار در جنگ عراق علیه ایران کشته شده بودند، واکنش های زیادی برانگیخته، بویژه در فضای مجازی. درباره جنگ عراق علیه ایران حرف و حدیث بسیار است، اما عملیات کربلای چهار را می توان بزرگترین شکست نیروهای ایرانی در جنگ هشت ساله دانست. محمد امینی نگاهی کرده است به این عملیات.