پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سهمیه‌بندی بنزین در ایران حذف شد

با افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز مصرفی در ایران حلقه جهش قیمت سوخت کامل شد، بعد اینکه دو روز پیش هم قیمت های جدید بنزین و گازوئیل اعلام شد. اگر چند سال پیش افزایش قیمت بنزین و گازوئیل پایتخت ایران را در خیلی از جاها دستخوش بی نظمی و حتی شورش و ناآرامی کرده بود، اینبار وضعیت متفاوت بود. تجربه های پیشین نشان داده که افزایش قیمت سوخت، جهش قیمت سایر کالاها و خدمات را هم در پی دارد ولی اینبار چه؟ خیلی از اقتصاد دانها از تک نرخی شدن کالاهایی مثل بنزین حمایت می کنند ولی در این مورد، دولت چقدر صرفه جویی می کند؟ و در نهایت تا آزاد سازی قیمت ها چقدر راه مانده؟ در این باره گزارشی از سعیده هاشمی را ببینید.