پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نفوذ ایران و حمایت از نیروهای شیعه در عراق

جنگ با داعش و حمايت ايران از نيروهاى شيعه در عراق نگاه‌ها را بيش از پيش بر نفوذ ايران در كشور همسايه‌اش چرخاند. صحبت‌هاى بسيارى هم از حضور نظامى ايران در عراق مطرح شد که ایران آن را رد می‌کند و می‌گوید نقشش تنها مشاوره است. اما در ميان نيروهاى شيعه عراقى كم نيستند كسانى كه در ايران زندگى كرده‌اند و يا حتى در ايران به دنيا آمده‌اند. حضور اين نيروها چه تاثيرى بر نفوذ ايران در عراق دارد. نفيسه كوهنورد گزارش می‌دهد.