مینو مرتاضی لنگرودی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی به شش سال حبس محکوم شد

مرضیه مرتاضی لنگرودی حق نشر عکس Mellimazhabi

مینو مرتاضی لنگرودی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان حقوق زنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی محکوم شد.

به اساس گزارش سایت ملی مذهبی، ۵ سال از این حکم به "اتهام اجتماع و تبانی به خاطر راه اندازی شورای فعالان ملی مذهبی و یک سال نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل سیاه نمایی" صادر شده است.

خانم لنگرودی در چند سال اخیر بارها احضار و بازجویی شده‌ است.

در سالهای اخیر تعدادی از فعالان ملی مذهبی با بازجویی، بازداشت و زندان مواجه بوده اند. از آن جمله حسین رفیعی با اتهامات مشابه خانم لنگرودی، در مجموع به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شده است، علیرضا رجائی، سعید مدنی، ناصر هاشمی، روئین عطوفت نیز در حبس بسر می‌برند و احمد زیدآبادی یکی دیگر از اعضا این شورا اخیرا پس از تحمل شش سال زندان به گناباد تبعید شده است.