پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکره نهایی یا تمدیدی دیگر

در حالی که تنها ۱۰ روز تا مهلت نهم تیر برای رسیدن به توافق جامع اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ باقی مانده، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته فکر نمی‌کند تمدیدی در کار باشد، هرچند این را هم گفته اگر توافقی به دست نیاید، ادامه می دهیم. طرف های مذاکره در حالی به پایان مهلتی که گذاشته اند نزدیک می شوند، که بعضی از اختلاف های اساسی هنوز پا برجاست.

محمد امینی گزارش می دهد.