پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هویت جنسی و کودکان؛ ایران زیر ذره‌بین ملل متحد

کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، یعنی مرجع بین المللی نظارت بر رعایت مفاد کنوانیسون حقوق کودک در کشورها، هر چند سال یک بار از کشورها می خواهد تا گزارشی از عملکرد خود را به این کمیته بدهد.

ایران، از جمله کشورهایی است که این کنوانیسون را پذیرفته و قرعه اینبار به نامش افتاده تا عملکردش زیر ذره بین کمیته حقوق کودک باشد. علاوه بر دولت ایران، چندین نهاد مدنی، فعالان حقوق بشر و حقوق کودک ایرانی هم عملکرد و تخلفات دولت جمهوری اسلامی را در این زمینه به کمیته حقوق کودک گزارش کرده و خواهند کرد.

از جمله موارد تخلف گزارش شده به کمیته حقوق کودک از جانب سازمان های حقوق بشری مرتبط با ایران یکی وضعیت حقوق کودکانی است با هویت های جنسی در اقلیت.

علی همدانی، در روز دوم تیرماه ۱۳۹۴ (بیست و سوم ژوئن ۲۰۱۵) در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی گفتگویی انجام داده با حسین علیزاده مسیول هماهنگی برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای ایگل هرک و پیگیر جزییات شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.