پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آشنایی با مرکز غنی‌سازی فردو

  • 29 ژوئن 2015 - 08 تیر 1394

یکی از رهبران اروپا گفت که در این دور از گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، جهان در حال گفتگوست. در این گفتگوها تکلیف ستون‌های اصلی برنامه اتمی ایران روشن می‌شود. بخش‌هایی که دست کم در یک دهه گذشته در سر خط خبرهای بزرگترین رسانه‌های جهان بوده است. جمال‌الدین موسوی در مجموعه‌ای سه قسمتی سایت‌های هسته‌ای نطنز، فردو و اراک را بررسی کرده است. امروز در بخش دوم این مجموعه، نگاهی می‌کنیم به سایت غنی‌سازی فردو که حفاظت شده‌ترین سایت اتمی ایران است و جنجال برانگیزترین آن