پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران بیش از بیست و پنج میلیون کاربر اینترنتی دارد

ایران بیش از بیست و پنج میلیون کاربر اینترنتی دارد. این را گزارش تازه‌ای که سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر کرده می‌گوید. اما همین گزارش نشان می‌دهد فاصله بین استان‌های ثروتمند و محروم همچنان خیلی زیاد است و تلاش‌های وزارت ارتباطات برای برطرف کردن این فاصله ناکام مانده است. مجید افشار نگاهی انداخته به آمار و ارقام این گزارش جدید.