پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدارهای آمانو در تهران و تحولات جدید هسته‌ای

یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی صحبت کرد و قرار است با حسن روحانی رییس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کند. در آخرین فرصت برای حل یکی از مشکل ترین موانع توافق در مذاکرات وین : موضوع دسترسی های آژانس. در وین، وزیران خارجه قدرت های بزرگ امروز دوباره به مذاکرات پیوستند برای بررسی بعضی از مسایل سیاسی باقی مانده است. همه طرف ها توافق دارند که مذاکرات رو به پیشرفت است.

کسری ناجی از وین گزارش می دهد.