حسن اسدی پس از پنج سال حبس آزاد شد

حق نشر عکس Kalemeh

حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، پس از پنج سال حبس از زندان آزاد شد.

شماری از اعضای خانواده او و فعالان سیاسی برای استقبال از او مقابل زندان اوین رفتند.

کلمه، از وبسایت‌های هواداران جنبش سبز، نوشته است که حسن اسدی زیدآبادی پس از پایان حکمش دو هفته اضافی در زندان نگهداری شده است.

آقای اسدی زیدآبادی در موج بازداشت فعالان ایرانی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شد و قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی" به پنج سال حبس محکوم کرد.

او همچنین به خاطر "توهین به رئیس جمهور" به جریمه نقدی محکوم شده بود.

به جز حسن اسدی، احمد زیدآبادی، دبیر کل و عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم هم پس از انتخابات ۱۳۸۸ زندانی بودند. احمد زیدآبادی هم اکنون در تبعید به سر می‌برد.