پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو موضوع خبرساز در مذاکرات هسته‌ای وین

در مقایسه با دیگر روزهای مذاکرات هسته ای، امروز وین نسبتا آرام بود. اما دو موضوع خبرساز شد: یکی گزارش آسوشیتد پرس که می گوید کارشناسان ایران و قدرتهای جهان سر زمانبندی برداشت یا تعلیق تحریمها به توافق اولیه رسیده اند. و دیگر صحبتهای رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که گفته آژانس می تواند به شرط همکاری تهران، تا حدود شش ماه دیگر روشن کند که آیا در گذشته برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامی داشته یا نه.

امیر پایور گزارش می دهد.