پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ورود رهبر ایران به پرونده بورسیه های غیرقانونی

رهبر ایران دولت حسن روحانی را در ماجرای بورس هایی که از نظر دولت غیرقانونی بودند، به سیاسی کاری های غیر اخلاقی متهم کرده است. تقریبا یک سال پیش بود که دولتمردان حسن روحانی گفتند در دولت محمود احمدی نژاد به سه هزار نفر از آقازاده ها و نزدیکان مقامات، بورس های غیر قانونی داده شد. دولت حسن روحانی نتوانست این پرونده را آنطور که وعده داده بود به سرانجام برساند. آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می دهد سخنان تازه آیت الله خامنه ای این ناکامی دولت را تکمیل کرد.