پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستند مثلث ابهام

راز ترس قدرتهای جهان از برنامه اتمی ایران چیست؟ در این مستند، جمال الدین موسوی نگاهی کرده به سه بخش از برنامه اتمی ایران که دلیل اصلی جنجالها موجود میان ایران و غرب بوده است