پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کارنامه سیاسی محمد جواد ظریف

بار این مذاکرات شاید بیش از هر کس، بر دوش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران بود. دیپلماتی که دلش نمی‌خواهد سیاستمدار باشد اما رایزنی را دوست دارد. هوادارانش او را بهترین دیپلمات جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند که بر خلاف دیگران دیدگاه‌های لیبرال تر دارد. اما مخالفانش می‌گویند او در نهایت از همان مواضع جمهوری اسلامی دفاع می‌کند که با ایده‌های لیبرال فاصله زیادی دارد. نگین شیرآقایی زندگی و شخصیت محمد جواد ظریف را با کمک استاد راهنمای تز دکترایش بررسی می‌کند.