پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اطمینان خاطر دادن قدرتهای غربی به متحدینشان درباره توافق اتمی با ایران

فرانسه و بریتانیا سعی کرده اند به متحدان منطقه‌ای‌شان مخصوصا اسرائیل و عربستان اطمینان بدهند که توافق هسته ای با ایران توافق خوبی است. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با نخست وزیر اسراییل گفت در توافق هسته ای با ایران تدابیری موثر در نظر گرفته شده که موفقیت آن را تضمین می کند. وزیر خارجه فرانسه هم گفته توافق با ایران توافق محکمی است و امیدوار است همسایگان ایران را راضی کند.

مجید خیام دار گزارش می دهد