وزارت ارشاد به رسانه‌های ایران توصیه کرد درباره مذاکرات هسته ای 'شبهه‌افکنی' نکنند

حق نشر عکس ncdt

بر اساس نامه محرمانه ای که تصویرش در برخی سایت ها خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از رسانه های داخل ایران خواسته است که از انتشار مطالبی که "دستاوردهای مذاکرات هسته ای" را زیر سوال می برند یا "القای تقابل میان دیدگاه های مقامات عالی رتبه نظام" می کنند، بپرهیزند.

بر اساس این نامه که مهر "خیلی محرمانه" دارد و به مدیران مسئول روزنامه ها، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ایران ارسال شده، رسانه ها در خصوص مذاکرات هسته ای "مجاز به شبهه افکنی و ایجاد هرگونه تردید و یاس نیستند."

در این نامه دو صفحه ای که به امضای حسن محرابی،‌ مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های ایران رسیده، رسانه ها موظف شده اند از انتشار اخبار و تحلیل هایی که "موجب دو قطبی سازی جامعه" می شوند یا "القای تقابل میان دیدگاه های مردم متدین و انقلابی با رویکرد دولت" یا "القای تقابل دستاوردهای مذاکرات با ارزش ها و آرمان های انقلابی و اسلامی و ملی" می کنند، خودداری کنند.

در بخش دیگری از این نامه که در تاریخ روز ۳۱ تیرماه صادر شده، از رسانه ها خواسته شده است که به "احترام و تمجید از مذاکره کنندگان ایرانی" بپردازند و بر "بی نظیربودن مذاکرات در تاریخ سیاسی دهه های اخیر" و "اهمیت شهامت توام با ادب مذاکره کنندگان" و "حرفه ای بودن مذاکرات" تاکید کنند.

تاکید بر "مخالفت افراطیون آمریکایی ها و صهیونیست ها با دستاوردهای توافق" و "تحلیل های کارشناسان و مقامات خارجی در مورد موقعیت ایران در مذاکرات و شکست صهیونیست ها" از دیگر توصیه های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به رسانه هاست.

در این نامه از رسانه ها خواسته شده است که از رویکرد "انتقادی یا تخریبی" درباره مذاکرات پرهیز کنند و صرفا رویکردی "توصیفی و تبیینی" داشته باشند.

وزارت ارشاد، شورای عالی امنیت ملی ایران و قوه قضاییه از جمله نهادهایی‌اند که در موضوعات مختلف،‌ برای رسانه های ایران دستورالعمل هایی صادر می کنند.