پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت محیط‌بانان در ایران: از حکم اعدام تا کشته شدن در درگیری

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفته از هشت محیط‌بان منتظر حکم اعدام، شش محیط بان آزاد شده‌اند و تلاش برای نجات دو محیط‌بان دیگر ادامه دارد. از سال ۱۳۸۹ تا حالا چند محیط‌بان به اتهام کشتن افرادی در درگیری‌های مسلحانه در مناطق حفاظت شده در زندان بسر می‌بردند و برای بیشتر آنها حکم اعدام صادر شده بود اما با رضایت خانواده مقتولان یا تجدید نظر حکم دادگاه، بعضی از آنها از اعدام نجات پیدا کردند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.