روحانی: قیمت نفت را برای فشار به ایران و روسیه کاهش دادند

حق نشر عکس ISNA

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران هدف از کاهش قیمت نفت در یک سال گذشته را فشار به ایران و روسیه خوانده است.

آقای روحانی امروز شنبه، ۲۱ شهریور در اظهاراتی درباره محدودیت‌هایی که در حوزه نفت علیه ایران اعمال شده، گفت: "برخی از کشورهای تولیدکننده نفتی که همه می‌دانند چگونه به قدرت‌های بزرگ وابسته‌اند، برای فشار به ایران و در شرایط اخیر برای فشار به روسیه تصمیم گرفتند قیمت نفت را از ۱۱۰ دلار به ۴۰ دلار کاهش دهند".

عربستان سعودی از مخالفان اصلی کاهش سطح تولید اوپک بعد از آغاز روند سقوط قیمت نفت بود.

آقای روحانی پیش از این هم کاهش قیمت نفت را "توطئه‌ای علیه مردم منطقه و مسلمانان" خوانده بود که "نفع آن صرفاً برای برخی دیگر از کشورها می‌باشد".

رئیس جمهور ایران در نشست مدیران اتحادیه های سراسری تعاونی‌ها سقوط قیمت نفت را یکی از انواع فشار به ایران در این حوزه عنوان کرده است.

او تحمیل فروش "فقط یک میلیون بشکه نفت" ایران را نه تنها باعث فشار اقتصادی بر مردم بلکه "یک ضربه بر عزت و غرور ملی" ایران خوانده است.

تحریم‌های اروپا و آمریکا در سال ۲۰۱۲ باعث شده است صادرات نفت ایران از حدود ۲.۲ میلیون بشکه به یک میلیون کاهش پیدا کند.

رئیس جمهور ایران "فشار سوم" به ایران در زمینه فروش نفت را تحریم سیستم بانکی جهانی دانسته که باعث می‌شود ایران نتواند از درآمد نفتی حواله شده به بانک‌ها استفاده کند.

تحریم‌های بانکی غرب علیه ایران دسترسی تهران به درآمدهای نفتی را با مشکل جدی روبرو کرده و باعث شده ایران در دریافت پول از برخی کشورهای و ارد کننده نفت مانند هند با مشکل روبرو شود.

'حرکت‌های غیردقیق و ناصحیح'

آقای روحانی وابستگی اقتصاد ایران به نفت را اولین اشکال و نقص بخش اقتصادی در دهه‌های اخیر خوانده و این مشکل داخلی را زمینه‌ساز آسیب دیدن از ضربات خارجی دانسته است.

محدودیت صادرات نفت ایران که در یک سال گذشته با سقوط قیمت نفت خام همراه شده، باعث فشار اقتصادی به ایران شده که به گفته آقای روحانی یک‌سوم بودجه‌اش بر دوش نفت است.

رئیس جمهور ایران توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی (برجام) را به معنای "شکستن همه این زنجیرها" دانسته است.

او از منتقدان برجام انتقاد کرده و گفته است: "نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند".

او وضعیت فعلی را حاصل "حرکت‌های غیردقیق و ناصحیح" گذشته خوانده و گفته است "این متن (برجام) را هیچ کس در طول تاریخ نمی‌تواند بگوید منطبق با عظمت و عزت ملت ایران نیست."

مطالب مرتبط