پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش مجلس ایران در تصویب توافق هسته‌ای

در ایران، با اینکه هنوز معلوم نیست چه نهادی باید توافق هسته‌ای را تصویب کند، نمایندگان مجلس نقش برجسته‌تری بر عهده گرفته‌اند. به ویژه بعد از اینکه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران گفت نباید مجلس از رسیدگی به برجام کنار گذاشته شود. در روزهای اخیر، انتقادها و دفاعیات حاضران در کمیسیون ویژه مجلس داغ‌تر شده.

مهدی بیگی نگاهی کرده به بخشهایی از این صحبتها: