پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم انداز تعامل ایران با آژانس بعد از توافق هسته‌ای چیست؟

نشست سالانه کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی، در وین امروز برگزار می شود.

قرار است کشورهای عضو در این کنفرانس چهار روزه اهداف، اولویتها و نگرانی هایشان را مطرح کنند.

این نشست در حالی برگزار می شود که بعد از توافق اتمی با ایران رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران وارد مرحله تازه ای میشود.

هیاتی از ایران هم به رهبری علی اکبر صالحی وارد وین شده اند.

جلال فرهنگ در گفتگویی با مهدی صرام کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی نخست از او در مورد مباحثی پرسید که در جلسات سالانه آژانس مطرح می شود.

این مصاحبه در بامداد دوشنبه ٢٣ شهریور ۱۳۹۴ (١٤ سپتامبر ۲۰۱۵) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.