پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفن اعدام‌شدگان ۶۷ در گورهای جمعی خاوران 'پیش از حمله مجاهدین آغاز شده بود'

یک گروه مدافع حقوق بشری در لندن می گوید اعدام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ و دفن آنها در گورهای جمعی ، پیش از حمله سازمان مجاهدین خلق به شهرهای مرزی استان کرمانشاه ایران آغاز شده بود. به گزارش سازمان «عدالت برای ایران» طرح «پاکسازی» زندان‌ها و روند اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی گروه‌های چپ که از تابستان ۱۳۶۶ آغاز شده بود، در خرداد و تیر ۱۳۶۷ شدت گرفت و نمی‌توان با قطعیت تاریخ شروع اعدام های دسته‌جمعی این زندانیان را با فتوای آیت‌الله خمینی و حمله مجاهدین پیوند زد.