پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمونه‌برداری از سایت پارچین گره‌گشای اختلاف چند ساله آژانس و ایران

امروز گامی برداشته شد که می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین و پرمناقشه‌ترین موضوعات مربوط به برنامه اتمی ایران را حل کند. به این معنا که یوکیا آمانو عالی‌ترین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که شخصا از سایت نظامی پارچین بازدید کرده بود، اصالت نمونه‌برداری از این سایت را تایید کرده است. شیوه نمونه‌برداری از این سایت، برای سال‌ها تبدیل به مشکلی غیرقابل حل میان دو طرف شده بود. آنهایی که به برنامه اتمی ایران با دیده تردید نگاه می‌کردند و نگران ابعاد احتمالی نظامی این برنامه بودند، می‌گفتند پارچین حلقه مفقوده یک برنامه نظامی است. آنها می‌گفتند که ایران احتمالا در این سایت یک ماشه انفجاری را آزمایش کرده که فقط به درد سلاح اتمی می‌خورد. در مقابل ایران می‌گفت که این حرف‌ها بهانه‌ای است برای پی بردن به اسرار نظامی ایران و آنها می‌خواهند جاسوس‌های خود را به یکی از حساس‌ترین نقطه‌های فعالیت نیروهای مسلح ایران بفرستند. اما این نمونه‌برداری چطور انجام شده و چقدر ممکن است گره این مشکل هم بدون جنجال باز شود؟ گزارش مهرزاد کهن روز را ببینید.