پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویان ایرانی در اروپا (٢): انتظار در ترکیه

آتن پایتخت یونان به هیاهویش مشهور است. به شب های بی پایانش، به رقص، به شادی ساکنان و مسافرانش. اما چیزی، صدای قهقه ها و خوشی های شبانه روزی آتن را شکسته: صدای مکالمات فارسی که در خیابان های مرکزی آتن شنیده می شود! انگار تهران است یا گوشه ای در کابل. مسافران خسته ای که به دور از هیاهوی آتن، در نیمه راهشان به سمت دنیای بهتر هستند. پناهجویان ایرانی و افغانی که مسیرهای طولانی را از راه ترکیه گذرانده اند. به آب زده اند تا به یونان برسند و از اینجا هم عازم اروپای مرکزی و غربی شوند. مسیری که این روزها بیشتر، مشقت های سفرهای قاچاقی در بخش اروپاییش ورد زبان ها شده است.

غافل از اینکه این سفر طول و دراز، از نخستین روز، سخت است. برای افغان هایی که از راه ایران، می خواهند قاچاقی وارد ترکیه شوند یا برای ایرانی هایی که به هر دلیل نمی توانند قانونی از ایران خارج شوند. مرز ایران با ترکیه یکی از کور ترین گره های این کلاف پیچیده است.

در یک مجموعه چند قسمتی، همراه با چند پناهجوی ایرانی حالا موقتا مقیم آتن، از فرارشان از ایران، مستقرشدنشان در ترکیه و بعد شنا به یونان می شنویم.

در بخش دوم این مجموعه گزارش ها، علی همدانی گوينده برنامه چشم انداز بامدادي، با احمد و کوروش همراه شده و حکایت روزهای انتظار آنها را در ترکیه ضبط کرده است.

برای شنیدن قسمت اول این مجموعه، اینجا را کلیک کنید

برای شنیدن سایر گزارش های رادیوی فارسی بی‌بی‌سی به صفحه رادیو یا ساوند کلاود ما مراجعه کنید.