پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین همایش مشترک بخش خصوصی ایران و اروپا در ژنو

در روزهای اخیر شهر ژنو سوئیس میزبان بزرگترین همایش مشترک بخش خصوصی ایران و اروپا بود، یک کنفرانس دیگر برای تشویق سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها. حالا بحث‌ها بر چالش‌های عملی کار در ایران متمرکز شده است. عده زیادی از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ ایرانی در این همایش حاضر شدند تا تجربه خود را در اختیار همتایان اروپایی‌شان قرار دهند. امیر پایور از ژنو گزارش می‌دهد.