پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوریه و ایران محور روز نخست مجمع عمومی ملل متحد

هفتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با سخنان دبیر کل این سازمان و سران بعضی از کشورها از جمله رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و ایران آغاز شد. بحران در خاورمیانه به ویژه سوریه و عراق یک محور اصلی سخنان آنها بود. توافق هسته‌ای ایران هم از این تریبون جهانی مطرح شد. علی همدانی گزارش می‌دهد.