پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ورود هیئت ایرانی به عربستان برای رسیدگی به وضعیت حجاج ایرانی

چند روز بعد از حادثه منا که منجر به مرگ عده زیادی از زایران مناسک حج شد، آمار کشته‌ها و گمشده‌ها هنوز ناروشن است. درحالیکه ایران به نقل از منابعی در وزارت بهداشت عربستان شمار کشته‌ها را بالای چهار هزار نفر اعلام می‌کند، منابع رسمی عربستانی همچنان می‌گویند شمار کشته‌ها، ۷۶۹ نفر است. پناه فرهاد بهمن در گزارشش می‌گوید، تازه بعد از شش روز، عربستان به مقام‌های ایرانی اجازه داده که برای رسیدگی به وضعیت حجاج ایرانی به عربستان بروند.