پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در جلسه محاکمه بابک زنجانی چه گذشت؟

اولین جلسه محاکمه بابک زنجانی، تاجر ایرانی، در دادگاه انقلاب اسلامی در تهران برگزارشد. دادگاه او را به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی به مبلغ حدود دو میلیارد یورو متهم کرده. وکیل آقای زنجانی گفته موکلش آدرس و نشانی پولهایش در خارج از کشور را داده اما کسی پیگیر نشده. ولی، معاون دادستانی گفت ادعای متهم براینکه پولها در خارج از کشور است کذب است. دومین جلسه محاکمه، یکشنبه برگزار می شود.

جمال الدین موسوی گزارش می دهد.